BOKFÖRING OCH BOKSLUT

Vi arbetar med alla företag – små eller medelstora företag spelar ingen roll.

 

  • Bokföring
  • Bokslut
  • Årsredovisning
  • Deklarationer
  • Löneadministration
  • Kundfakturering
  • Leverantörsbetalningar
  • Ekonomisk rådgivning
  • Bolagsbildning

 

Redovisningsgruppen är ansluten till SRF, ledande redovisningsorganisation i Sverige. SRF ger service till medlemmarna via SRF:s Servicebyrå och SRF Ekonomiutbildning AB.

BOKFÖRING TILL

.

FASTA PRISER

.