Våre tjenester

Resepsjon Resepsjon Resepsjon Resepsjon Resepsjon Kontakt oss for mer informasjon

Vi tilbyr et vidt spekter av tjenester innen områdene regnskap, økonomi, finans og administrasjon.

Vi har bred kompetanse innenfor disse områdene og vi kan være behjelpelig med det meste. 

Presentasjonen av våre tjenester til høyre er således bare en oversikt over eksempler på hvilke tjenester vi kan tilby. 

For mer informasjon ta gjerne kontakt på 22 64 38 40 eller pr mail.

 

Regnskap i skyen

Verdens vakreste regnskapssystem PowerOffice Go

Vi tilbyr flere ulike programmer for regnskap i skyen og her finner du mer informasjon.

Vi bistår gjerne med å vurdere hvilke skybaserte system som er riktig for deg og ditt selskap.

 

Regnskap/årsoppgjør

Regnskapsførsel, lønn og innberetning, fakturering, remittering, betaling, årsregnskap, selvangivelse, ligningspapirer, mv.

 

Økonomiavdeling

Som bedriftens "økonomiavdeling" kan vi håndtere alle typer spørsmål og problemstillinger som naturlig hører inn under økonomidelen.

 

Stedlig representant for utenlandske firma

Oppretting av Norsk avdeling for utenlandske firma, mva-representasjon, lønnskjøring for utenlandske ansatte, innberetninger, skattespørsmål, trygderettigheter inkl. sykepenger og barnetrygd, mv.

 

Kompetansesenter

Som kompetansesenter for småbedrifter kan vi bistå i hele etableringsprosessen, herunder etablering av selskap, hjelp og råd for å skaffe egenkapital, utarbeidelse og presentasjon av forretningsidé for investorer/ banker, mv.
Videre kan vi hjelpe med utarbeidelse av budsjetter, likviditetsplanlegging og -styring, samt orientering og informasjon om styrearbeid, mv.

 

Eksempel på andre tjenester hvor vi kan bistå

Forretningsførsel, regnskapsanalyse og rådgivning, assistanse ved kjøp/salg av virksomhet, MVA-kontroll, gjeldsforhandling, refinansiering, mv.

 

Fjernpålogging/uteoppdrag

Foruten "arbeid i eget hus", tilbyr vi våre tjenester og vår kompetanse både ved fjernpålogging og ved uteoppdrag.

For mer informasjon, ta kontakt på 22 64 38 40 eller post@adacc.no.