Många småföretag vill gärna utföra tjänster som omfattar betalningar och fakturering till kunder mm.

 

Vi styr in kunder på webbaserade system med bankkoppling direkt i ekonomisystemet, där vi som redovisningskonsulter jobbar i realtid och kontrollerar redovisningen är korrekt.

Allt sker i realtid och inga dubbelregisteringar sker eller manuella importer som ska behandlas.

 

Nya Kunder tycker detta är en bra lösning och vet att löpande bokföringen stämmer. 

 

 

 

Vi utbildar löpande kunder direkt i systemet i sitt företag.

När bokföringen inte stämmer får du ett meddelande vad som behöver kompletteras i bokföringen.

Din redovisningskonsult kontaktar dig löpande när något ska rättas till.

 

Att jobba på ett strukturetat sätt ger stora fördelar vid ekonomistyrning - ett måste för tillväxtföretag.

 

När allt är på plats kommer fördelarna att jobba i realtid.