Akuta problem

Akuta problem med företagets redovisning kan uppstå av flera orsaker. Sjukdom, datahaveri, kunskapsbrist mm. Problemet kan verka överväldigande och ibland har konsekvenserna eskalerat till akuta ärenden hos Skatteverket, Kronofogden, Bolagsverket och andra intressenter. Detta trots att kärnverksamheten är väl fungerande och det finns god likviditet.

Vi har över 20 års erfarenhet av problemlösning inom redovisning och administration. Kunskap, erfarenhet och systemverktyg gör att vi snabbt kan analysera, åtgärda problemet och tillsammans med Er även hitta en lösning på framtida rutiner.

Vi jobbar med 100% diskretion, är inte fördömande och du kan göra en helt anonym förfrågan via vårt kontaktformulär här >>.