Löpande bokföring

Jensen Ekonomi tar hand om ditt företags löpande bokföring enligt överenskommelse. Antingen genom manuel hantering eller via vårt IT-baserade system som möjliggör överföring av verifikationer från smartphones eller e-post. Vi ser till at momsredovisning och skattedeklaration till Skatteverket sker punktligt via ombudsregistrering. Företagets ekonomiska ställning följer du i vår månadsrapportering eller genom vår kundportal som ger dig uppföljning på kontonivå - månad för månad.
"Fast Pris" från 995 kr per månad.

Löneadministration

Har Ni mer än ett par anställda lönar det sig alltid att anlita oss för Er lönehantering. Löneunderlag lämnas till oss antingen manuellt eller via vårt IT-baserade tidrapporteringssystem där dina medarbetare rapporterar tid och/eller frånvaro via smartphone eller internet. Jensen Ekonomi säkrar korrekt löneutbetalning och avdrag samt rapporterar löpande till Skatteverket, FORA mm. Vid årets slut skickas kontrolluppgifter till dina anställda och Skatteverket.
Löneadministration från 99 per anställd och månad.

Årsbokslut

Vid räkenskapsårets slut upprättas årsbokslut åt ditt företag. Avstämningar, periodiseringar tillsammans med upprättande av bokslutsbilagor är en del av de moment som ingår.
Årsbokslut ingår i tjänsten "Fast Pris".
Övriga debiteras 695 kr per timme.

Årsredovisning

Är ditt företag ett aktiebolag skall det upprättas en årsredovisning och ett bolagsstämmoprotokoll. Årsredovisningen skall skickas till Bolagsverket efter räkenskapsårets slut. Jensen Ekonomi hjälper till med upprättandet samt säkrar att inlämning sker i tid enligt gällande regler.
Årsredovisning ingår i tjänsten "Fast Pris".
Övriga debiteras 995 kr per timme.

Inkomstdeklaration

Efter räkenskapsårets slut skall företaget lämna en inkomstdeklaration till Skatteverket. Är ditt företag en enskild firma eller ett handelsbolag görs detta tillsammans med upprättandet av din privata deklaration. Aktiebolag lämnar en egen deklaration. Jensen Ekonomi hjälper dig med upprättandet, söker anstånd vid behov samt säkrar inlämning i god tid genom ombudsregistrering.
Inkomstdeklaration ingår i tjänsten "Fast Pris".
Övriga debiteras 995 kr per timme.