Vad är en auktoriserad redovisningskonsult

Att anlita en auktoriserad redovisningskonsult är en trygghet för dig. Auktorisation borgar för kvalitet, kompetens och erfarenhet. En auktoriserad redovisningskonsult tar ansvar för att utförda tjänster håller en hög kvalitet, vilket i sin tur leder till hög kvalitet i redovisningen. Det blir rätt från början.

Auktorisationen består av fyra hörnstenar. En auktoriserad redovisningskonsult

  • genomgår löpande vidareutbildning i nya regler och ny praxis
  • blir kvalitetskontrollerad
  • är ansvarsförsäkrad för din trygghet
  • arbetar enligt Svensk standard för redovisningstjänster, Reko

Varför ska du anlita en auktoriserad redovisningskonsult?

När du anlitar en auktoriserad redovisningskonsult kan du känna dig trygg med att företagets redovisning blir professionellt utförd. Vår branschorganisation FAR har tagit fram kvalitetsmärkningen ”Bättre bokföring” för att beskriva vad det innebär att anlita en auktoriserad redovisningskonsult.

En auktoriserad redovisningskonsult bidrar till hög kvalitet i företagets redovisning och ökar möjligheten till uppföljning och överblick. Konsulten är ett bollplank och stöd, såväl i den löpande driften som i utvecklingen av företaget. Du får en affärsmässig partner.