Scanning av leverantörsfakturor

Vi kan idag erbjuda en nästintill digital hantering av leverantörsfakturor med eller utan attestflöden.

Du som kund attesterar leverantörsfakturorna online via en surlatta, telefonen eller datorn. Vi säkerställer bokföringsrutinerna kring detta och kan på ett smidigt sätt få ett effektivt flöde från mottagande av leverantörsfaktura, attestering, bokföring samt även betalning av fakturan.

Minimalt med arbete för dig som företagare.

Integration dagskassor

Har ni en PC-kassa eller liknande som hanterar integration med bokföringsprogram? Då hjälper vi till att sätta upp en integration så att dagskassarappporterna kommer in i bokföringen digitalt.

Vill ni fakturera själva men låta oss göra resten?

Då har vi lösningen för er. Genom att vi använder samma onlinebokföringprogram så gör ni en del och vi resten. Fördelen gentemot att ni kommer in med en faktura som inte är integrerad i bokföringsprogrammet är att detta ger full spårbarhet, proffsigt utseende på fakturorna samt effektivare handläggning av kundfakturor som kan mailas direkt ut till kund från programmet.

Vi bestämmer utifrån era behov hur ofta kundinbetalningar ska kontrolleras så får ni en uppdaterad kundreskontra efter era behov.

Har ni ett företag där det betalas ut mycket traktamenten/milersättningar?

Vi har samarbete med en leverantör som har onlinesystem där de nställda registrerar sina utlägg, reseräkningar, milersättningar samt traktamenten. Allt för att efterleva skatteverkets regler.

Är ni i byggbranschen och söker ett smidigt projektredovisningssystem

Vi har lösningen med ett program som klarar tidredovisning (både för lön och fakturering), fakturering, projektuppföljning, offert, anbud samt personalliggare anpassat till byggbranchens normer. 

Självklart med integration både till bokföringssystem och lönesystem.

Nyfiken på något av ovan? Kontakta Marcus eller Veronica så berättar vi mer!

Marcus 0721 - 771 457

Veronica 0709 - 56 58 76